következő sorsolási napig hátra van:

nap

óra

perc

mperc

Felhasználási feltételek

1) Elérhetőségek:
Gősi György e.v.
9023 Győr, Herman Ottó utca 15.
ügyfélkapcsolat: info@gepkocsinyeremeny.hu

2) Szolgáltatás:
Az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációja során megadott betétkönyveinek számát figyeli és amennyiben egyezőséget talál a közzétett nyertes számok között emailt értesítést küld a Felhasználónak a regisztráció során megadott elektronikus címére.
Az Üzemeltető az adminisztrációs hibák miatt tévesen kiküldtött email értesítések miatt semminemű felelősséget nem vállal.

3) A Szolgáltatás semmilyen módon nem szponzorált az OTP Bank által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a OTP Bankhoz. Az adatszolgáltatás nem az OTP Bank részére, hanem az Üzemeltető részére történik.

4) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a Felhasználókról:
- neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe (email címe)
- figyelendő betétkönyveinek száma

A Felhasználó bármelyik megadott adatához a Felhasználón kívül kizárólag az Üzemeltető rendelkezik hozzáféréssel. Az Üzemeltető ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Felhasználó által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg az Üzemeltetőnek.

B.) A Felhasználó a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható jelszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Felhasználó az Üzemeltető internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolaton keresztül töröltetheti.

C.) A jelszó titkosságának védelme a Felhasználó feladata. A Felhasználó feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. Az Üzemeltető a Felhasználó hibájából adódó jogosulatlan jelszó-használatért nem felel.

D.) Az Üzemeltető internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

5) A regisztráció hiányossága/hibája (pl. névelírás, betétkönyv szám elírás, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), miatt tévesen elküldött értesítő emailekért semmilyen felelősséget nem vállal.

6) Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a www.gepkocsinyeremeny.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves elektronikus üzenetet kapnak, az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7) Az Üzemeltető jogosult a honlapot (és ezáltal a Szolgáltatást) bármikor megszüntetni.